Anmeldung

2017-05-15 18:00 - 19:00
Pfarre Krumau/Kamp, Krumau am Kamp 3543 Krumau, Österreich
Address: Pfarre Krumau/Kamp, Krumau am Kamp 3543 Krumau, Österreich

Volksschule Krumau bei Christine Kahrer